Pielgrzymka do Chełma

 

   W dniach 10-11.06.2017r. organizowana jest pielgrzymka na obchody święta św. sw. Męczenników Chełmskich i Podlaskich w Chełmie.

    Wyjazd planowany jest o 06.30 spod cerkwi w Ornecie. Autokar zatrzyma się po drodze w Braniewie, Elblągu i Pasłęku, jeżeli zbierze się duża liczba chętnych, zajedzie również do Olsztyna.

    Przewidywany koszt to 250 zł od osoby (cena zawiera przejazd autokarem i ubezpieczenie). Koszt jest zależny od ilości osób, jeżeli będzie więcej chętnych, koszt będzie malał i ew. różnica zostanie zwrócona.  

 

    Wszyscy proszeni są o zabranie ze sobą jedzenia, odpowiedniego ubrania (kobiety spódnice i chustki, mężczyźni schludnie, w długie spodnie).

    Pieniądze można przesłać na konto parafialne w Ornecie (po ówczesnym zapisaniu się telefonicznym), wszelkie dane na stronie internetowej: cerkiew.warmia.pl

Święto Parafialnme 2017

       22 maja w Ornecie jak co roku odbyło się święto parafialne; Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari. W dniu święta do cerkwi przybyli prawie wszyscy duchowni dekanatu Gdańskiego, okolicznych parafii oraz ich wierni. Była to wyjątkowa Liturgia, ponieważ w tym roku przypada 70 - ta rocznica Akcji Wisła, w skutek której powstała ornecka parafia. Z czasem jednak stała się ona wielonarodowościowa (trzonem ciągle byli i są przesiedleńcy z Akcji Wisła, ale są też parafianie z Wileńszczyzny, czy też byli zesłańcy syberyjscy).

       W czasie Boskiej Liturgii szczególnie byli wspominani wszyscy, którzy zginęli w niespokojnych powojennych latach oraz byli proboszczowie cerkwi w Ornecie na czele ze ś.p. prot. Aleksym Nestorowiczem, który zaraz po przesiedleniu został zamknięty w obozie pracy w Jaworznie.

       Wszyscy orneccy parafianie w tym dniu przystąpili do sakramentów spowiedzi i Eucharystii dziękując Bogu za wszystko co przeżyli i prosząc św. Mikołaja Cudotwórcę o wstawiennictwo i opiekę nad parafią.

 

Gowienia w Ornecie 2017

Kilka zdjęć z gowienii orneckich

Gowienia Dekanatu

17 marca w Braniewie odbyły się rekolekcje Dekanatu Gdańskiego. Kapłani przybyli przed rozpoczęciem Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, by móc wyspowiadać się przed zbliżającym się świętem Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszyscy wierni, którzy przybyli w tym dniu do cerkwi również przystąpili do sakramentu spowiedzi, a później do sakramentu Eucharystii. Na koniec Liturgii słowo do wiernych i kapłanów skierował dziekan Dekanatu Gdańskiego. Podziękował on proboszczowi małej Braniewskiej parafii za przyjęcie wszystkich u siebie i podkreślił ważność i nieodzowność przystępowania do tych dwóch Sakramentów. Wyraził swoje zadowolenie, że szczególnie w tym dniu wszyscy wierni przybyli do cerkwi i kapłani całego dekanatu stali się duchową jednością.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, przy którym mogli omówić bieżące oraz przyszłe sprawy Dekanatu.

           

W sercu naszym....

https://www.youtube.com/watch?v=T9QS3KIkELQ&index=3&list=LLkg4eoFSGM8UOhjEo55Gpww

Gowienia w Gdańsku

Z błogosławieństwa J.E. Arcybiskupa Jakuba, 6 grudnia w Gdańsku odbyły się gowienia duchowieństwa z dekanatu gdańskiego. Jak co roku są one organizowane w dniu patrona gdańskiej cerkwi (w nowym stylu), św. Mikołaja Cudotwórcy. Jest to największy obszarowo dekanat w diecezji białostocko-gdańskiej i najmniejszy pod względem ilości kapłanów. Każde wspólne spotkanie duchownych dekanatu pozwala na wspólne dzielenie się radością i wsparciem w trudnych chwilach posługi pasterskiej na tak rozległych terenach.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii wszyscy kapłani wyspowiadali się, by z prawdziwą radością i pokrzepieniem serc móc przystąpić do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Liturgia rozpoczęła się pod przewodnictwem najstarszego kapłana dekanatu – ks. prot. Witalia Leończuka, proboszcza parafii w Braniewie, który również wygłosił kazanie. Przypomniał on w nim o początkach życia św. Mikołaja Cudotwórcy, który już od najmłodszych lat zwracał szczególną uwagę na rozwój duchowy, przestrzeganie postów i umiłowanie do modlitwy. W czasie Boskiej Liturgii prawie wszyscy przystąpili do Eucharystii, stając się tym samym jednym Ciałem Chrystusowym.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, po czym odbyła się konferencja dekanalna. Rozpoczęła się referatem na temat „Przyjmowanie do prawosławia, rys historyczny i teraźniejszość” wygłoszonym przez ks. Rodiona Kondraciuka z parafii w Ornecie. Na temat referatu rozpoczęła się dyskusja, w której każdy z kapłanów opowiedział o praktyce stosowanej w jego parafii. Wszyscy zgodnie podkreślili, że chcących przyjąć Prawosławie trzeba długo przygotowywać, gdyż zbyt pochopne przyjęcie może wyrządzić szkodę osobie przyjmującej, jak również całej wspólnocie.

Konferencja zakończyła się dyskusją nad problemami dekanatu oraz ustaleniami dotyczącymi organizacji życia duchowego i kulturalnego na przyszły rok. 

Droga do zbawienia

Zapraszamy na konferencję poświęconą naszej drodze do zbawienia. Zostaną przedstawione na ten temat poglądy trzech Kościołów: Ewangelickiego, Rzymsko-katolickiego oraz Prawosławnego.

Św. Włodzimierza

      Jak co roku w lipcu, morąska cerkiew świętowała pamięć swojego patrona, św. równego Apostołom Księcia Włodzimierza. Mimo iż w tej parafii jest zaledwie osiem osób, w pobliżu nie ma prawosławnego cmentarza, który mogliby ludzie odwiedzać, to zawsze w dzień święta wierni nie mieszczą się w malutkiej świątyni. Tak samo było i w tym roku. Przybyli wierni z Ornety, Lidzbarka Warmińskiego, Pasłęka, Elbląga, Olsztyna i okolicznych miejscowości.

      Boska Liturgia rozpoczęła się pod przewodnictwem najdłużej przebywającego na ziemiach Warmii w dekanacie gdańskim, ks. prot. Witalia Leończuka. Przybyli również duchowni z okolicznych parafii, mimo, że dzieli je duża odległość. W trakcie Liturgii, kazanie wygłosił proboszcz parafii w Elblągu i Pasłęku, ks. Marek Antonowicz. Przypomniał on jak bardzo ważnym jest pielęgnowanie Tradycji cerkiewnej, wgłębianie się w we własną wiarę. Przypomniał, że tak jak św. Włodzimierz miał wielkie trudności z wprowadzeniem chrześcijaństwa, na nasze Ruskie ziemie, tak i my mamy teraz trudności z utrzymaniem ortodoksyjnej wiary. Sami tego nigdy nie dokonamy, ale z pomocą Bożą i za wstawiennictwem św. Włodzimierza osiągniemy to, do czego zostaliśmy powołani.

     Na koniec Boskiej Liturgii, wszystkim zebranym podziękował proboszcz parafii - ks. Radosław Kondraciuk. Podkreślił on jak wielkie ma znaczenie obecność wszystkich wiernych oraz duchownych szczególnie w tak malej parafii, kiedy wszyscy przeżywamy małą, parafialną Paschę i wszyscy jednomyślnie wysławiamy imię naszego Pana. Szczególnie było to widoczne, w fakcie, iż wszyscy parafianie przystąpili w tym dniu do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii.

    Po uroczystym nabożeństwie wierni wraz z duchowieństwem udali się na skromny posiłek, gdzie wspólnie mogli porozmawiać i cieszyć się spotkaniem ze sobą.