Gowienia w Ornecie 2017

Kilka zdjęć z gowienii orneckich

Gowienia Dekanatu

17 marca w Braniewie odbyły się rekolekcje Dekanatu Gdańskiego. Kapłani przybyli przed rozpoczęciem Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, by móc wyspowiadać się przed zbliżającym się świętem Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszyscy wierni, którzy przybyli w tym dniu do cerkwi również przystąpili do sakramentu spowiedzi, a później do sakramentu Eucharystii. Na koniec Liturgii słowo do wiernych i kapłanów skierował dziekan Dekanatu Gdańskiego. Podziękował on proboszczowi małej Braniewskiej parafii za przyjęcie wszystkich u siebie i podkreślił ważność i nieodzowność przystępowania do tych dwóch Sakramentów. Wyraził swoje zadowolenie, że szczególnie w tym dniu wszyscy wierni przybyli do cerkwi i kapłani całego dekanatu stali się duchową jednością.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, przy którym mogli omówić bieżące oraz przyszłe sprawy Dekanatu.

           

W sercu naszym....

https://www.youtube.com/watch?v=T9QS3KIkELQ&index=3&list=LLkg4eoFSGM8UOhjEo55Gpww

Gowienia w Gdańsku

Z błogosławieństwa J.E. Arcybiskupa Jakuba, 6 grudnia w Gdańsku odbyły się gowienia duchowieństwa z dekanatu gdańskiego. Jak co roku są one organizowane w dniu patrona gdańskiej cerkwi (w nowym stylu), św. Mikołaja Cudotwórcy. Jest to największy obszarowo dekanat w diecezji białostocko-gdańskiej i najmniejszy pod względem ilości kapłanów. Każde wspólne spotkanie duchownych dekanatu pozwala na wspólne dzielenie się radością i wsparciem w trudnych chwilach posługi pasterskiej na tak rozległych terenach.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii wszyscy kapłani wyspowiadali się, by z prawdziwą radością i pokrzepieniem serc móc przystąpić do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Liturgia rozpoczęła się pod przewodnictwem najstarszego kapłana dekanatu – ks. prot. Witalia Leończuka, proboszcza parafii w Braniewie, który również wygłosił kazanie. Przypomniał on w nim o początkach życia św. Mikołaja Cudotwórcy, który już od najmłodszych lat zwracał szczególną uwagę na rozwój duchowy, przestrzeganie postów i umiłowanie do modlitwy. W czasie Boskiej Liturgii prawie wszyscy przystąpili do Eucharystii, stając się tym samym jednym Ciałem Chrystusowym.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, po czym odbyła się konferencja dekanalna. Rozpoczęła się referatem na temat „Przyjmowanie do prawosławia, rys historyczny i teraźniejszość” wygłoszonym przez ks. Rodiona Kondraciuka z parafii w Ornecie. Na temat referatu rozpoczęła się dyskusja, w której każdy z kapłanów opowiedział o praktyce stosowanej w jego parafii. Wszyscy zgodnie podkreślili, że chcących przyjąć Prawosławie trzeba długo przygotowywać, gdyż zbyt pochopne przyjęcie może wyrządzić szkodę osobie przyjmującej, jak również całej wspólnocie.

Konferencja zakończyła się dyskusją nad problemami dekanatu oraz ustaleniami dotyczącymi organizacji życia duchowego i kulturalnego na przyszły rok. 

Droga do zbawienia

Zapraszamy na konferencję poświęconą naszej drodze do zbawienia. Zostaną przedstawione na ten temat poglądy trzech Kościołów: Ewangelickiego, Rzymsko-katolickiego oraz Prawosławnego.

Św. Włodzimierza

      Jak co roku w lipcu, morąska cerkiew świętowała pamięć swojego patrona, św. równego Apostołom Księcia Włodzimierza. Mimo iż w tej parafii jest zaledwie osiem osób, w pobliżu nie ma prawosławnego cmentarza, który mogliby ludzie odwiedzać, to zawsze w dzień święta wierni nie mieszczą się w malutkiej świątyni. Tak samo było i w tym roku. Przybyli wierni z Ornety, Lidzbarka Warmińskiego, Pasłęka, Elbląga, Olsztyna i okolicznych miejscowości.

      Boska Liturgia rozpoczęła się pod przewodnictwem najdłużej przebywającego na ziemiach Warmii w dekanacie gdańskim, ks. prot. Witalia Leończuka. Przybyli również duchowni z okolicznych parafii, mimo, że dzieli je duża odległość. W trakcie Liturgii, kazanie wygłosił proboszcz parafii w Elblągu i Pasłęku, ks. Marek Antonowicz. Przypomniał on jak bardzo ważnym jest pielęgnowanie Tradycji cerkiewnej, wgłębianie się w we własną wiarę. Przypomniał, że tak jak św. Włodzimierz miał wielkie trudności z wprowadzeniem chrześcijaństwa, na nasze Ruskie ziemie, tak i my mamy teraz trudności z utrzymaniem ortodoksyjnej wiary. Sami tego nigdy nie dokonamy, ale z pomocą Bożą i za wstawiennictwem św. Włodzimierza osiągniemy to, do czego zostaliśmy powołani.

     Na koniec Boskiej Liturgii, wszystkim zebranym podziękował proboszcz parafii - ks. Radosław Kondraciuk. Podkreślił on jak wielkie ma znaczenie obecność wszystkich wiernych oraz duchownych szczególnie w tak malej parafii, kiedy wszyscy przeżywamy małą, parafialną Paschę i wszyscy jednomyślnie wysławiamy imię naszego Pana. Szczególnie było to widoczne, w fakcie, iż wszyscy parafianie przystąpili w tym dniu do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii.

    Po uroczystym nabożeństwie wierni wraz z duchowieństwem udali się na skromny posiłek, gdzie wspólnie mogli porozmawiać i cieszyć się spotkaniem ze sobą.

Warsztaty ikonograficzne

              W dniach 27.06-03.07 w Ornecie odbył się pierwszy kurs ikonograficzny w historii tego miasta. Organizatorem kursu było Stowarzyszenie „Elawoi” przy współprac y z parafią prawosławną pw. Św. Mikołaja w Ornecie. Finansowo kurs wsparły stowarzyszenia: „Dom Warmiński” i „Agrorelaks” oraz Miejski Dom Kultury w Ornecie.

                Grupa uczestników kursu była bardzo zróżnicowana. Były osoby, które przybyły na kolejny już kurs ikonograficzny oraz osoby, które miały pierwszy raz styczność z pisaniem ikony, a nawet w ogóle z samą ikoną. Były osoby z Ornety, okolic, a także dalszych miejscowości, jak Tomaszów Mazowiecki, czy nawet Sankt Petersburg w Rosji. Tylko część użytkowników była prawosławna, ale wszyscy chcieli przede wszystkim zbliżyć się do Boga.

                Pierwszy dzień kursu zaczął się od molebnia i szlifowania zagruntowanych wcześniej desek. Pod okiem o. Rodiona Kondraciuka przez ok. 5 godzin, kursanci doprowadzali deski do gładkości jaką ma kartka papieru. Następne dni, już pod okiem prowadzącej warsztaty – p. Anny Gełdon uczestnicy rozpoczęli pracę nad własną ikoną, której wzorem był Gietrzwałdzki obraz Matki Bożej.

                Kurs zakończył się w niedzielę 03.07 Boską Liturgią w orneckiej cerkwi i uroczystym poświęceniem napisanych ikon oraz wspólnym spotkaniem przy kawie i słodyczach.

                Każdy, kto widział gotowe ikony podkreślał ogrom pracy, jaką włożyli ikonopiscy i fakt, że mimo jednego wzoru i jednej prowadzącej, każda ikona wyglądała inaczej, podkreślając zróżnicowany koloryt duszy każdego człowieka. Na koniec, proboszcz orneckiej parafii podziękował prowadzącej warsztaty oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego kursu. Podkreślił również, że kurs ikonograficzny nie może mieć tylko na celu napisanie ikony, ale przede wszystkim otwarcie się na Boga i ćwiczenie w zmaganiach duchowych.  

Pielgrzymka do Trukowic

Zapraszamy serdecznie na pielgrzymkę autokarową do Monasteru w Turkowicach na święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej.

Wyjazd z Ornety 14.07.2016r. (czwartek) o godz. 4.00. powrót 15.07.2016r. (piątek) ok. 23.00. W planie jest uczestnictwo w nabożeństwach oraz w miarę możliwości czasowych, zwiedzanie cerkwi po drodze. Autokar zatrzyma się w Pasłęku i Olsztynie.

Koszt to ok. 210 zł (jeżeli będzie więcej chętnych, koszt będzie niższy), pokrywa on autokar i ubezpieczenie. Ze sobą należy wziąć odpowiednie ubranie, jedzenie, śpiwór, karimatę, pieniądze na ofiarę na klasztor, świece, itp. Nocleg będzie w szkole lub autokarze.

      Wszelkie dodatkowe informacje i zapisy pod

nr tel: 600 99 80 83 .

Pielgrzymka jest organizowana przez Stowarzyszenie Elawoi